Kontingenter

Kontingentsatser for 2021

MedlemskategoriSats DKKBladBemærkninger
PrøvemedlemskabGratis+Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk til et ordinært medlemsskab. Med et prøvemedlemskab har du kun begrænsede rettigheder - du har fx ingen stemmeret eller mulighed for at deltage i diverse kvalifikationer, prøver, mesterskaber mv. Disse fordele får du først ved et ordinært medlemskab.
Ordinær fra 26 år797+Ved det ordinære medlemskab går 20 kr. af de 797 kr som bidrag til Jægernes Naturfond.
Kursist (jagttegnsaspirant)0+Er du kursist, dvs. i gang med at tage jagttegn, kan du blive gratis medlem i 12 måneder. Herefter overføres du automatisk til et ungdomsmedlemsskab eller et ordinært medlemsskab, afhængig af din alder.
Junior 0-15 år108-Er du under 16 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år, hvor du fylder 16 år. Medlemsskab er uden levering af magasinet Jæger.
Ungdom 16-25 år400+Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år.
Senior482+Født i 1948 eller tidligere.
Husstand400-Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent men uden ret til levering af magasinet Jæger.
Ekstraordinær54-Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer.
Støttemedlem u/jagttegn109-Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af - og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening. Medlemskabet giver ikke ret til medlemsblad.