Bestyrelse

Stiftet 22 maj 1933 – 24 nov. 1954
Forenings nr. 0004304

Anders Madsen
Formand, riffelinstruktør 

Anders er blevet vores formand i februar 2019, men har tidligere været i bestyrelsen i 9 år som både formand, næstformand og kasserer. Anders har haft jagttegn siden 2004 og er uddannet riffelinstruktør under Danmarksjægerforbund.

Kontakt:
andersmadsen2507@gmail.com
26 32 51 36

Jan S. Jørgensen
Næstformand og Klubhusbestyrer på Havnen

Jan blev valg ind som suppleant i februar 2020. Kom i bestyrelsen i 2020. Blev næstformand i august 2021 Jan står for hjemmesiden og almene medier samt klubhuset på havnen. Har haft jagttegn siden 2009.

Kontakt:
jancsc@gmail.com
26 78 08 71

Jan O. Berg
Kasserer 

Jan har siddet i bestyrelsen siden 2017 og fik jagttegn i 2016 hos Kolding Jagtforening. Jan fik kassererposten i marts 2019.

Kontakt:
ottosen.berg@gmail.com
42 60 66 26

Kurt Winther Nielsen
Sekretær

Jeg har haft jagttegn siden 1990, og har været aktiv jæger siden da. Hovedinteressen ligger i de praktiske opgaver ifm arrangementer.

Kontakt:

61 14 41 89
kurt@kurt-wn.dk

Søren Kielstrup Hansen
Bestyrelsesmedlem og Klubhusbestyrer i skoven

Søren tog jagttegn ved Kolding Jagt og Strandjagtforening i 2019. Søren hjælper med mange praktiske opgaver

Kontakt:

29 87 22 76
sorenkolding@hotmail.com

Jørgen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem, Havneudvalg

Jørgen har haft jagttegn siden 1974, og har siddet i bestyrelsen hos Strandjægerne i 10 år og sidder nu i den nye bestyrelse. Jørgen sidder som repræsentant for foreningen i “Kolding lystbådehavn”. Der er masser af møder og beslutninger der skal tages i forbindelse med den nye Marina City. Jørgen har altid en god jagthistorie.

Kontakt:
jr-boligudlejning@hotmail.com
20 97 73 45

Mikkel Klingsten
Bestyrelsesmedlem

Jagttegn siden 2020 og et af de bedste valgt i mit liv, nyder at være på jagt og nyde den Danske Flora. Jeg hjælper med de praktiske ting omkring afholdelse af arrangementer, og hjælper med det byggetekniske løbende vedligehold.

Kontakt:

22 45 93 63
mpk@hansenberg.dk

Erik Kristensen
Bestyrelsesmedlem, flugtskydningsinstruktør

Tog jagttegn i Kolding Jagtforening i 2018. Blev valgt ind i bestyrelsen i 2021. Hjælper til hvor der er behov. Går på jagt med hund.

Kontakt:

27 52 84 94
kristensen.erik@hotmail.com

Claus Andersen
Suppleant

Claus er trådt ind som suppleant i februar 2022. Han har haft jagttegn siden 2012.

Kontakt:

25 16 21 33
clausa44@gmail.com

Jeremy Nielsen
Suppleant

Jerry er et af de nyeste medlemmer, der tog sit jagttegn i 2022. Trådt
ind som suppleant 2023. Han er villig til at hjælpe så meget han kan,
samt lære så meget som muligt.

Kontakt:

24 22 51 01
jnfotos@hotmail.com

Kim Vagtborg Fogtmann
Suppleant

Kim blev valgt som suppleant i februar 2024.
Kim har været aktiv jæger siden 2001, medlem af konsortiet i Stilde i
20 år, og er pt medlem i konsortiet Lerbæk Gods ved Vejle.

Kontakt:

93 84 64 05
kimfogtmann@gmail.com